NONSTOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

+420 603 836 775

Čištění všech typů kanalizací a odpadů

Technologii čištění kanalizací a odpadů volíme na místě zásahu s ohledem na rozsah, příčinu, lokalitu, závažnost a riziko škod, které ucpání či omezená průchodnost potrubí způsobila. K běžně používaných metodám čištění v naší firmě patří:

ČIŠTĚNÍ FRÉZOVÁNÍM

Tato forma suchého čištění odpadů je vhodná pro použití ve vnitřních prostorách, protože při jejím použití nehrozí vyplavení nečistot. Pomocí motorového pera (elektromagnetické frézy) je možné uvolnit ucpané odpady o průměru 20 až 250 mm v délce až 40 metrů. Frézovací zařízení je plně mobilní a je možné s ním pracovat i ve stísněných prostorách.

Výhody frézování

Frézování dobře vyčistí domovní odpady, odpadní stupačky, dešťové vpustí a veškeré potrubí a odtoky uvnitř budov


Další využití frézování

Pomocí elektromagnetické frézy lze odstranit také v kanalizaci vrostlé kořeny, silně zatukované potrubí, močový a vodní kámen.

Potřebujete vyčistit odpad ? Objednejte se

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Nejčastějším způsobem čištění kanalizací je tlakové čištění pomocí vodního paprsku, kdy je do potrubí čerpadlem vháněn silný proud vody. Zařízení pro tlakové čištění kanalizace je součástí vozidla, do jehož vybavení patří nádrž s vodou, vysokotlaké čerpadlo umožňující regulovaný průtok vody, hadice s tryskami a samostatná pohonná jednotka. Touto metodou lze čistit potrubí o průměru 100 až 1200 mm.

Na co se používá talkové čištění

Tlakem vodního proudu jsou čištěny zejména silněji zanesená potrubí. Jako jsou:


Potřebujete vyčistit odpad ? Objednejte se

KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ

Efektivní čistící metodou pro silně zanesené hlavní řady a stoky je kombinované čištění. V tomto případě je pro čištění kanálů a stok používán kombinovaný fekální vůz se dvěma oddělenými komorami, kdy jedna je používána k odsávání kalů a tuhých nečistot, a druhá k tlakovému čištění kanalizace.

Kombinovaným způsobem lze účinně vyčistit stoky a hlavní řády

Kombinované čištění je možné využít u kanalizací jakýchkoliv profilů (kruhové, vejčité, hranaté, čtvercové) o průměru 150 až 1200 mm. Kombinovaným způsobem lze účinně vyčistit stoky, silně zanesené řady, centrální kanalizace průmyslových zón, výrobních areálů a nákupních center.


Potřebujete vyčistit odpad ? Objednejte se

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

Mechanické čištění odpadů a vytěžování je používáno buď kvůli nedostupnosti místa technikou, nebo je ruční čištění odpadů prováděno na zvláštní přání zákazníka.


Potřebujete vyčistit odpad ? Objednejte se