NONSTOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

+420 603 836 775

Čištění všech typů kanalizací a odpadů

Technologii čištění kanalizací a odpadů volíme na místě zásahu s ohledem na rozsah, příčinu, lokalitu, závažnost a riziko škod, které ucpání či omezená průchodnost potrubí způsobila. K běžně používaných metodám čištění v naší firmě patří:

LIKVIDACE ODPADŮ

K odsávání kalů slouží fekální cisternové vozy se zvýšeným objemem kalové komory. Fekální cisterny jsou vybaveny vakuokompresorem, který vytváří podtlak a odsává tak odpad z jímky do kalové komory. Vytěžené fekálie vyvážíme na předem domluvená úložiště (ČOV, skládky).

Nezastupitelnou funkci mají fekální cisternové vozy pro vývoz a čištění žump, jímek, septiků a údržbu mobilních toalet.

Fekální technika zbavuje od kalů, sedimentů a dalších odpadů např


Potřebujete zmapovat kanalizaci ? Objednejte se