NONSTOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

+420 603 836 775

Čištění všech typů kanalizací a odpadů

Technologii čištění kanalizací a odpadů volíme na místě zásahu s ohledem na rozsah, příčinu, lokalitu, závažnost a riziko škod, které ucpání či omezená průchodnost potrubí způsobila. K běžně používaných metodám čištění v naší firmě patří:

MONITOROVÁNÍ ODPADŮ, KANALIZACÍ A STOK

Monitorování odpadů, kanalizací a stok slouží ke zjištění aktuálního stavu potrubních systémů. Kvalitní monitorovací zařízení dokáže poměrně snadno a rychle zjistit, kde a proč dochází k ucpávání potrubí, odhalí příčiny propadání terénu, zarůstání stupaček, příčiny vzniku zápachu v objektech, vyhledá skryté šachty, zaústění do hlavního řadu nebo do map nezakreslenou kanalizaci.


Potřebujete revizi odpadu ? Objednejte se

REVIZE NÁSTRČNOU KAMEROU

Revize nástrčnou kamerou provádíme u potrubí o průměru 20 mm až 250 mm. Kamera je v tomto případě manuálně zasouvána pomocí tlačného kabelu do kanalizace a z hlavice je obraz přenášen na monitor, kde zákazník vidí stav potrubí a míru jeho zanesení. Toto monitorovací zařízení je mobilní a je vhodné zejména pro monitoring veškerých domovních odpadů.


Potřebujete revizi kanalizace ? Objednejte se

REVIZE SAMOCHODNOU KAMEROU

Revize samochodnou kamerou jsou určeny pro odpady a kanalizace o průměru 150 mm až 1200 mm. Samopojezdový kamerový systém s otočnou barevnou hlavou může snímat vnitřek potrubí z jakéhokoliv úhlu. Monitorování samochodnou kamerou je ideální pro kontrolu ležatých kanalizací (kanalizační sítě, přípojky od hlavních řadů k budovám, městské kanalizační stoky), prohlídku vnitřního potrubí před předáním stavby nebo kolaudací. Samochodná kamera může být využita rovněž k revizi skružových studní a septiků.


Potřebujete revizi kanalizace ? Objednejte se