NONSTOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

+420 603 836 775

Kompletní nabídka čištění

Technologii čištění kanalizací a odpadů volíme na místě zásahu s ohledem na rozsah, příčinu, lokalitu, závažnost a riziko škod, které ucpání či omezená průchodnost potrubí způsobila. K běžně používaných metodám čištění v naší firmě patří:

ČIŠTĚNÍ FRÉZOVÁNÍM

Tato forma suchého čištění odpadů je vhodná pro použití ve vnitřních prostorách, protože při jejím použití nehrozí vyplavení nečistot.
Vice zde

TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Nejčastějším způsobem čištění kanalizací je tlakové čištění pomocí vodního paprsku, kdy je do potrubí čerpadlem vháněn silný proud vody.
Vice zde

KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ

Efektivní čistící metodou pro silně zanesené hlavní řady a stoky je kombinované čištění.
Vice zde

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ

Mechanické čištění odpadů a vytěžování je používáno buď kvůli nedostupnosti místa technikou.
Vice zde