NONSTOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

+420 603 836 775

Čištění všech typů kanalizací a odpadů

Technologii čištění kanalizací a odpadů volíme na místě zásahu s ohledem na rozsah, příčinu, lokalitu, závažnost a riziko škod, které ucpání či omezená průchodnost potrubí způsobila. K běžně používaných metodám čištění v naší firmě patří:

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ, NÁDRŽÍ A JÍMEK

Provádíme zkoušky těsnosti potrubí, jistíme, zda je Vaše jímka nebo nádrž dokonale těsná.

Zkoušky těsnosti provádíme nejmodernějším způsobem řízeným počítačem. Součástí zkoušky těsnosti je vyhotovení protokolu s vykresleným grafem průběhu zkoušky.


Potřebujete zmapovat kanalizaci ? Objednejte se